Giao tiếp chiến lược

4.2/5.0 (24)

1 – MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

 • Thực hành được các kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp trong môi trường làm việc, kinh doanh
 • Nhận diện và xử lý được các vấn đề trong giao tiếp
 • Áp dụng hiệu quả các kỹ thuật giao tiếp ở ba cấp độ cơ bản, chuyên nghiệp và đỉnh cao
 • Giao tiếp hòa nhã, thân tình, vui vẻ và trọng thị

Giao tiếp chiến lược:

 1. Vượt qua rào cản trong giao tiếp
 2. Kỹ năng tạo sự tự tin cho bản thân trong giao tiếp. Phát triển điểm mạnh bản thân trong giao tiếp
 3. Giao tiếp chuyên nghiệp
 4. Giao tiếp xây dựng mối quan hệ
 5. Xử lý mâu thuẫn trong giao tiếp

2 – TÓM TẮT NỘI DUNG

 1. Đánh giá năng lực giao tiếp của học viên
 2. Thực hành các tiêu chuẩn và kỹ thuật giao tiếp
 3. Giảng viên thị phạm, làm mẫu, hướng dẫn kỹ năng tại lớp
 4. Học viên tự nhận thức (Self awareness)
 5. Học viên Tự phản chiếu (Self reflection)
 6. Thực hành (Practice)
 7. Xây dựng tình huống (Casestudy)
 8. Thực hiện tình huống giao tiếp (Roleplay)
 9. Trò chơi (Game)
 10. Thi đấu đội nhóm (Teamwork – Play competition)
 11. Đánh giá năng lực bằng quiz, thực hành và bài tập
4.2/5.0 (24)

Chương trình đào tạo

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Hướng dẫn sự dụng hệ thống Elearning 00:00:00
Lộ trình học tập 00:00:00
Kế hoạch học tập 00:00:00
Đánh giá thành tích học viên 00:00:00
Hỗ trợ kỹ thuật 00:00:00
BÀI KIỂM TRA ĐẦU KHÓA
Bài kiểm tra đầu khóa học (10 điểm) 00:15:00
BÀI GIẢNG - BÀI KIỂM TRA - BÀI TẬP
--VƯỢT QUA RÀO CẢN GIAO TIẾP
Giới thiệu kỹ năng giao tiếp 00:00:00
Giao tiếp để làm gì? 00:00:00
Các loại giao tiếp thường gặp trong công việc 00:00:00
Các lỗi giao tiếp thường gặp 00:00:00
Những rào cản trong giao tiếp & cách vượt qua 00:00:00
Bài kiểm tra (5 điểm): Vượt qua rào cản giao tiếp 00:05:00
Bài tập cá nhân 1 (Không tính điểm) 00:00:00
Video tham khảo: Vượt qua rào cản ngôn ngữ 00:00:00
Video tham khảo: Vì sao phải nói nhiều? 00:00:00
--KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP
Khung lý thuyết Giao tiếp 00:00:00
Bảy tiêu chuẩn trong nội dung giao tiếp 00:00:00
Nghi thức giao tiếp cơ bản trong kinh doanh 00:00:00
Thời điểm giao tiếp 00:00:00
Không gian giao tiếp 00:00:00
Các Phương tiện Giao tiếp 00:00:00
Phương án Giao tiếp 00:00:00
Bài tập cá nhân 2 (Không tính điểm) 00:00:00
Bài kiểm tra (5 điểm) : Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp 00:05:00
Video tham khảo: 10 bí quyết cho kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp 00:00:00
--GIAO TIẾP XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ
Vai trò & Đối tượng trong giao tiếp 00:00:00
Phát triển mạng lưới quan hệ 00:00:00
Giao tiếp với Bản thân 00:00:00
Bài kiểm tra (5 điểm): Giao tiếp xây dựng mối quan hệ 00:05:00
Bài tập cá nhân 3 (Không tính điểm) 00:00:00
Video tham khảo: Cách xây dựng mối quan hệ cho người hướng nội 00:00:00
--GIAO TIẾP & TRUYỀN THÔNG CẤP QUẢN LÝ
Niềm tin ảnh hưởng thế nào đến cách chúng ta giao tiếp 00:00:00
Cấp độ Giao tiếp Truyền thông 00:00:00
Kỹ năng phản hồi trong giao tiếp 00:00:00
Bài kiểm tra (5 điểm) : Giao tiếp & truyền thông cấp quản lý 00:05:00
Video tham khảo: Chiến lược giao tiếp hiệu quả 00:00:00
--XỬ LÝ MÂU THUẪN - THUYẾT PHỤC
Làm sao để thuyết phục người khác 00:00:00
Ba vai trò trong xử lý mâu thuẫn trong giao tiếp 00:00:00
Bốn sự lựa chọn khi mâu thuẫn giao tiếp xảy ra 00:00:00
Bài kiểm tra (5 điểm): Xử lý mâu thuẫn – thuyết phục 00:05:00
Video tham khảo: Mâu thuẫn nơi công sở 00:00:00
PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN LIVESTREAM
Phòng livestreaming 00:00:00
TÌNH HUỐNG - VÍ DỤ GIAO TIẾP THỰC TẾ
Các tình huống thực tế tại Công ty Việt Nam Mộc Bài 00:00:00
Xử lý tình huống giao tiếp trong công việc 00:00:00
Ứng dụng mô hình DISC trong giao tiếp 00:00:00
Sách tham khảo: Giao tiếp thông minh và tài ứng xử 00:00:00
BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Bài kiểm tra cuối khóa học (20 điểm) 00:20:00
VIDEO TÌNH HUỐNG MÂU THUẪN TRONG GIAO TIẾP
Video bài tập tình huống nhóm 1 00:00:00
Video bài tập tình huống nhóm 2 00:00:00
Video bài tập tình huống nhóm 3 00:00:00
Video bài tập tình huống nhóm 4 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học 00:00:00

Vui lòng hoàn thành các đánh giá sau đây:KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.4/5.0 (24)
4.2/5.0 (24)
4.2/5.0 (24)
4.0/5.0 (24)
4.0/5.0 (24)
4.3/5.0 (24)
4.1/5.0 (24)
4.3/5.0 (24)
4.1/5.0 (24)

No ratings yet.

© 2019 Taekwang Vietnam Mocbai.
X