VM HIPO – DP Đào tạo Giám đốc tiềm năng

4.4/5.0 (1)
4.4/5.0 (1)

Chương trình đào tạo

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC
Bài giảng: Bí quyết để không thất bại trong quản trị sự thay đổi 00:00:00
Trắc nghiệm: Bí quyết để không thất bại trong quản trị sự thay đổi 00:10:00
Bài giảng: Bởi vì mục tiêu làm chúng ta tăng tốc 00:00:00
Trắc nghiệm: Bởi vì mục tiêu làm chúng ta tăng tốc 00:10:00
Bài giảng: Hãy nhìn xung quanh, cơ hội sẽ mở ra 00:00:00
Bài giảng: Biểu tượng của sự say mê không tích cực 00:00:00
Bài giảng: Phát minh vĩ đại sinh ra từ đam mê – Câu chuyện New-tơn 00:00:00
QUẢN TRỊ TÀI NĂNG
Phát huy ưu điểm để gắn kết hiệu quả và hạnh phúc 00:00:00
Điều kiện để trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại 00:00:00
Thuật dùng người – bí quyết của nhà quản lý thành công 00:00:00
Những nguyên tắc và kỹ năng cơ bản trong thời đại đổi mới 00:00:00
Phương pháp thực hiện tầm nhìn của Thung lũng Silicon 00:00:00
NGHỆ THUẬT TẠO ẢNH HƯỞNG VÀ THUYẾT PHỤC
Hãy nâng cao sự tận tụy với tổ chức nếu muốn tăng năng suất làm việc 00:00:00
Hãy thay đổi điều kiện! 00:00:00
Người lãnh đạo có thể nói gì để vực dậy tinh thần làm việc theo nhóm 00:00:00
Trên và dưới làn sóng 00:00:00
Đổi mới nhỏ, thành quả khổng lồ 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học VM HIPO – DP Đào tạo Giám đốc tiềm năng 00:00:00

Vui lòng hoàn thành các đánh giá sau đây:KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

5.0/5.0 (1)
5.0/5.0 (1)
5.0/5.0 (1)
5.0/5.0 (1)
5.0/5.0 (1)
5.0/5.0 (1)
2.0/5.0 (1)
4.0/5.0 (1)
4.0/5.0 (1)

No ratings yet.

© 2019 Taekwang Vietnam Mocbai.
X