VM HIPO – MP Đào tạo Quản lý tiềm năng

4.4/5.0 (8)
4.4/5.0 (8)

Chương trình đào tạo

PERFORMANCE MANAGEMENT
Bài giảng: Ngừng thử thách, doanh nghiệp cũng ngừng phát triển – Toyota 00:00:00
Trắc nghiệm: Ngừng thử thách, doanh nghiệp cũng ngừng phát triển 00:10:00
Bài giảng: Giữa công việc và hiệu suất, quản lý điều gì? 00:00:00
Trắc nghiệm: Giữa công việc và hiệu suất, quản lý điều gì? 00:10:00
Bài giảng: Điều kiện phản hồi mang tính xây dựng 00:00:00
Trắc nghiệm: Điều kiện phản hồi mang tính xây dựng 00:10:00
Bài giảng: Thiết lập chỉ số KPI đánh giá hiệu suất công việc 00:00:00
Trắc nghiệm: Thiết lập chỉ số KPI đánh giá hiệu suất công việc 00:10:00
Bài giảng: 3 nguyên tắc chiến lược đạt mục tiêu 00:00:00
Trắc nghiệm: 3 nguyên tắc chiến lược đạt mục tiêu 00:10:00
GIAO TIẾP CHIẾN LƯỢC
Thay đổi tương lai bằng kế hoạch phát triển năng lực 00:00:00
Ba bí quyết thuyết trình thành công của Steve Jobs 00:00:00
Người lãnh đạo có thể nói gì để vực dậy tinh thần làm việc theo nhóm 00:00:00
4 điều người lãnh đạo mới cần tránh 00:00:00
Chỉ 1% khả năng kỳ tích của Calais 00:00:00
GIAO VIỆC TRAO QUYỀN
Động lực cho sự phát triển của nhân viên 00:00:00
Sức mạnh của lời cay đắng 00:00:00
Hãy khiến nhân viên phát triển thay vì chỉ đối xử tốt 00:00:00
Để quản lý thành công, hãy trở thành huấn luyện viên 00:00:00
Điểm xuất phát của đào tạo nhân viên 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học VM HIPO – MP Đào tạo Quản lý tiềm năng 00:00:00

Vui lòng hoàn thành các đánh giá sau đây:KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.5/5.0 (33)
4.3/5.0 (33)
4.3/5.0 (33)
4.1/5.0 (33)
4.1/5.0 (33)
4.4/5.0 (33)
4.1/5.0 (33)
4.2/5.0 (33)
4.2/5.0 (33)

No ratings yet.

© 2019 Taekwang Vietnam Mocbai.
X