Điều khoản dịch vụ

1, Thinking School và FGL cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ ba các thông tin liên quan đến các điều khoản của hợp đồng, nội dung và phương thức đào tạo của chương trình CLDP 2018.

2, Tài nguyên khóa học, bao gồm:

  • Nhóm 1- nội dung chuẩn hóa: bao gồm các kiến thức, kỹ năng khoa học phổ biến được thể hiện trong các slide bài giảng, video clip bài giảng, bài đọc thêm, case study từ các nguồn công bố công cộng, sách.
  • Nhóm 2- nội dung cá thể hóa: bao gồm các case study riêng về tình huống FGL, bài tập, bài kiểm tra, bài thuyết trình, báo cáo Capstone projects, thảo luận giữa giảng viên- học viên, phản hồi của giảng viên và học viên, kết quả đánh giá học viên, lớp học, các clip ghi lại nội các buổi live streaming trong các ngày học trên E-learning.

3, Cả hai nhóm tài nguyên này đều cấu thành tài nguyên chung của khóa đào tạo và được lưu trữ an toàn trên hệ thống E-learning của Thinking School.

  • Tài nguyên nhóm 1: FGL được sử dụng nhưng không sở hữu riêng vì đây là các tài nguyên cơ bản, công cộng.
  • Tài nguyên nhóm 2: Là tài sản riêng của FGL, Thinking School bảo mật thông tin này và không chia sẻ cho bên thứ ba.

4, Ở giai đoạn 1 triển khai E-learning, các tài nguyên này do Thinking School giúp lưu trữ và bảo mật. Ở giai đoạn 2, Thinking School sẽ chuyển giao toàn bộ cho FGL khi có yêu cầu

5, Thinking School coi trọng mối quan hệ đối tác với FGL và mong muốn cùng phát triển bền vững, dài hạn.

6, Thinking School cam kết đầu tư cao nhất cho chất lượng đào tạo và dịch vụ.

7, Thinking School luôn lắng nghe và mong muốn cải tiến chất lượng giảng dạy và dịch vụ của mình. Mọi vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết trên tình thần hợp tác, đối thoại, và hướng đến giải pháp tốt nhất cho khách hàng và học viên.

8, Thinking School tuân thủ các chuẩn mực đạo đức cao nhất của nghề nghiệp: Khiêm tốn, Chính trực, Bền bỉ, Cảm thông, và Công bằng trí tuệ.

© 2019 Taekwang Vietnam Mocbai.
X