Tình huống 2 – Tổ chức hoạt động sinh viên trong nhà trường

Tình huống 2 – Tổ chức hoạt động sinh viên trong nhà trường

Ở các trường đại học, hoạt động sinh viên là một công tác quan trọng, góp phần giáo dục, gắn kết và phát triển toàn diện sinh viên. Vấn đề đặt ra là cần có những hoạt động hay, hữu ích, có ý nghĩa và được đông đảo sinh viên tích cực tham gia. Qui trình phân công tổ chức hoạt động sinh viên trong nhiều trường hợp diễn ra như sau:

Bước 1: Lãnh đạo nhà trường thấy tổ chức 1 chương trình A (ví dụ mùa hè xanh) là tốt. Họ xác định đây là hoạt động cần triển khai.

Bước 2: Lãnh đạo nhà trường họp với Ban chấp hành Hội sinh viên cấp trường và trao nhiệm vụ.

Bước 3: Ban chấp hành Hội sinh viên cấp trường họp, thành lập ban tổ chức, và giao chỉ tiêu, công việc cho các chi hội sinh viên cấp khoa.

Bước 4: Các chi hội sinh viên cấp khoa họp và triển khai công tác, phân chia chỉ tiêu xuống các lớp.

Bước 5: Các lớp họp và triển khai công tác, phân công công việc cho cá nhân các sinh viên thực hiện.

Bước 6: các nhóm triển khai thực hiện.

Bước 7: Lớp, chi hội cấp khoa, cấp trường, lãnh đạo nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ, và kiểm soát

Bước 8: Kết thúc chương trình. Báo cáo hoàn thành công tác, rút kinh nghiệm. Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt công việc (nếu có).

Mô hình phân công công việc này diễn ra khá phổ biến, dù có thể có 1 vài biến thể, nhưng hình thức chung là giống nhau. Ưu điểm của mô hình này là Lãnh đạo nhà trường nắm được toàn bộ chương trình từ đặt mục tiêu cho đến kế hoạch hành động; và chương trình được triển khai rộng khắp trong sinh viên toàn trường. Tuy nhiên, mô hình này cũng có những vấn đề. Dù chương trình tốt, ý nghĩa đến mấy, khi triển khai cũng phải thuyết phục, vận động, hoặc ra lệnh ép các chi hội các khoa, các lớp phải thực hiện. Đến lượt mình các lớp lại thuyết phục và ép xuống từng sinh viên. Sinh viên, các lớp, các khoa gặp nhiều khó khăn trong triển khai vì công việc học bận rộn, thiếu nguồn lực (tiền, thời gian, vật tư), và thiếu cam kết. Sinh viên thường phản ứng, kêu ca. Khi gặp khó khăn sẽ yêu cầu các chi hội khoa hay trường giải quyết. Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động, sinh viên thường có tâm lý đòi hỏi quyền lợi mình nhận được gì từ việc tham gia các hoạt động này. Các em không nhận thấy ý nghĩa, và niềm vui khi tham gia, mà nhiều khi chỉ thấy gánh nặng của công việc. (Tất nhiên vẫn có một số trường hợp các em tình nguyện và thấy vui khi tham gia).

4:00 Thời Gian Còn LạiTối thiểu Các Phần
© 2019 Taekwang Vietnam Mocbai.
X