Các thông tin chung

Họ và tên

Admin

Giới tính

Nam

Ngày Tháng Năm Sinh

10/08/1988

Thành phố/ tỉnh nơi cư trú

HCM

Quốc gia cư trú

Vietnam

Địa chỉ liên lạc

268 Lý Thường Kiệt

Trình độ học vấn

Đang học Đại học, cao đẳng;

Đơn vị/ công ty công tác

Thinking School

Chức vụ/ vị trí công tác

IT Manager

© 2019 Taekwang Vietnam Mocbai.
X