• Học viên đã hoàn thành unit 8 tháng. 2 tuần trước đây

    Học viên Nguyễn Thị Thu Yến đã hoàn tất unit Người lãnh đạo có thể nói gì để vực dậy tinh thần làm việc theo nhóm trong khóa học VM HIPO – MP Đào tạo Quản lý tiềm năng