• Học viên đã hoàn thành unit 10 tháng. 1 tuần trước đây

    Học viên Nguyễn Thị Thu Yến đã hoàn tất unit Chỉ 1% khả năng kỳ tích của Calais trong khóa học VM HIPO – MP Đào tạo Quản lý tiềm năng