Critical Thinking level 1 – lịch Livestream tháng 07/2018

Nội dung Livestreaming tháng 07

Ngày Thứ Giờ Chủ đề
12/7 Thứ năm 21:00-22:00 Tư duy phản biện: Các rào cản và giải pháp
22/7 Chủ nhật 14:00-15:00 Ứng dụng của tư duy phản biện trong công việc
26/7 Thứ năm 21:00-22:00 Ứng dụng của tư duy phản biện trong tình cảm và quan hệ xã hội

[login-logout text_to_login=”Login to livestream” text_to_logout=”” class=”button ” redirect=”https://thinkingschool.vn/unit/critical-thinking-level-1-lich-livestream-thang-07-2018/”]

Meeting Expired on 05/03/2019 00:00


There are no recordings available.

 

Vui lòng hoàn thành các đánh giá sau đây:

No ratings yet.
XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 

Khóa học liên quan

© 2019 Taekwang Vietnam Mocbai.
X